Symbioosin kuoro on poikkitieteellinen neliääninen sekakuoro iloisella asenteella. Ohjelma on monipuolista ja -kielistä, osin haastavaakin mutta hauskaa! Mukana pärjää peruslaulutaidolla, ja kokemuksen myötä taidotkin kehittyvät. Kuoro ottaa mieluusti vastaan nais- ja miesäänten edustajia, tiedekunnasta ja opintojen vaiheesta riippumatta.

Sport Kuorolaulu
Home city Helsinki
Team members 79

Comment for event

Yhteyshenkilö
Sign in to read the message.

Comment for event

Yhteyshenkilö
Sign in to read the message.
Read more messages